Ministarstvo kulture i Desk za Kreativnu Evropu organizuju Info dan posvećen EU programu Kreativna Evropa, koji će biti održan u Gradskoj kući u Nikšiću, u četvrtak 6. jula sa početkom u 11 časova.

U okviru potprograma Kultura, objavljen je poziv za podnošenje aplikacija u odnosu na konkurs Evropske platforme. Prihvatljivi aplikanti su platforme koje čine koordinaciono tijelo i još najmanje 10 partnerskih organizacija, koje su aktivne u kreativnom i kulturnom sektoru.

Ministarstvo kulture organizovalo je 25. septembra 2015. godine Info dan i radionicu „Kreativna Evropa – Evropski projekti saradnje“ u Domu kulture u Baru, u saradnji sa Centrom za kulturu i Opštinom Bar. 

U Ministarstvu kulture na Cetinju je 18. septembra 2016. godine održan Info dan povodom konkursa „Evropski projekti saradnje“ u okviru programa Kreativna Evropa - potprogram Kultura.

Predstavnica Ministarstva kulture Ana Savjak govorila je o poboljšanju kvaliteta aplikacija, kao i jačanju programsko-organizacionih kapaciteta institucija i organizacija kulture u Crnoj Gori.

Panel diskusija „Projekti Kreativne Evrope u kontekstu ekologije i umjetnosti”, koju su zajednički realizovale Desk za Kreativnu Evropu i NVO “Krug” iz Londona, održana je 22. januara 2016. godine u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Šef Deska za Kreativnu Evropu Velike Britanije Kristof Jankovski govorio je o britanskim iskustvima implementacije projekata zelene kulture uz podršku programa EU, sa posebnom pažnjom na mogućnosti umrežavanja i uspostavljanja dugotrajnih i održivih partnerstava u evropskom kulturnom kontekstu. Kao primjere najboljih britanskih praksi, detaljno je predstavio projekte Imagine2020, GALA i Weather Stations, kao i na koji način ovi projekti mogu biti koristan model pripreme i za crnogorske kulturne djelatnike.