MEDIA Program Kreativne Evrope podržava audio-vizuelne projekte u razvoju, te i ovog puta predstavlja aktuelne konkurse putem kojih je moguće obezbijediti sredstva za prvu fazu rada. 

Jačanje vještina filmskih profesionalaca iz Evrope osnovni je cilj programa MEDIA Kreativne Evrope (EU). MEDIA program podržao je brojne programe obuke koji se razlikuju po formi, žanrovskom usmjerenju, ciljnoj grupi, trajanju, koštanju, lokaciji i slično, ali svi oni su upravljeni na razvoj kreativnog potencijala koji svoje rezultate u vidu projekata plasira kako na evropsko, tako i na globalno tržište. 

9. decembra u 12 časova, KIC “Budo Tomović” sala DODEST

Dvodnevna konferencija "Film Forum Banja Luka" posvećena razvoju filmske industrije u Bosni i Hercegovini, kao i njenih ekonomskih i turističkih potencijala, održana je 29. i 30. novembra u Kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci. Konferenciju su organizovali produkcijska kuća Vizart Film i Desk Kreativna Evropa BiH.