MEDIA info dan, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu, održan je 8. septembra 2016. godine u EU info centru u Podgorici, u okviru manifestacije „Dani evropskog filma“.

Ilija Subotić, savjetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture i koordinator potprograma MEDIA, podsjetio je da je na osnovu Sporazuma s Evropskom unijom o punom učešću u programu Krativna Evropa, Crna Gora početkom prošle godine postala nova članica navedenog potprogama.

Subotić je istakao da su mogućnosti koje pruža potprogram MEDIA višestruke, a učešće crnogorskog audiovizuelnog sektora neophodno i poželjno u većem obimu, posebno imajući u vidu dalji razvoj i potpuniju integraciju domaće kinematografije u evropske i međunarodne tokove.

U okviru pratećeg programa 29. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festivala, 2. avgusta 2015. godine u Igalu je održan međunarodni okrugli sto na temu Nacionalnom kinematografijom do bolje prepoznatljivosti države, u organizaciji Ministarstva kulture i Deska za Kreativnu Evropu Crne Gore.

O modelima pozicioniranja država na međunarodnoj filmskoj mapi, s posebnim akcentom na uspješnu prezentaciju i promociju, govorili su: Ilir Butka, direktor Albanskog centra za kinematografiju, Arben Žarku, direktor Kosovskog kinematografskog centra, Darko Bašeski, direktor Makedonske filmske agencije, Una Domazetoski, predstavnica Sektora za međunarodnu saradnju i promociju Filmskog centra Srbije, Rafaela Del Vekio, predstavnica Filmske komisije italijanske Regije Pulja iz Barija, a u ime zemlje domaćina Ilija Subotić, savjetnik za audiovizuelne djelatnosti u Ministarstvu kulture Crne Gore.